Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Natuurlijk Mooi Haar spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Natuurlijk Mooi Haar als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Natuurlijk Mooi Haar niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Natuurlijk Mooi Haar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De Natuurlijk Mooi Haar site kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere sites die buiten het domein van Natuurlijk Mooi Haar liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Natuurlijk Mooi Haar. Natuurlijk Mooi Haar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Natuurlijk Mooi Haar geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons mailen via de contact pagina.

Producten: L’Oréal Professionnel, L’Oréal INOA, Flex haarlijn